28 April 2018
0 Comments

اهمیت محتوا در تیم های مختلف

اهمیت هماهنگی طراحی ، توسعه ، بازاریابی و سردبیری

همان طور که قبلا هم بحث شده درک اهمیت محتوا در وب سایت یک موضوع حیاتی در هر پروژه ای می باشد. امروز یک قدم عقب تر می رویم و درباره اینکه تیم های مختلف در یک سازمان چگونه ممکن است درباره محتوا فکر کنند صحبت می کنیم.

0 Comments

LEAVE A COMMENT

CAPTCHA
جهت جلوگیری از ورود ربات های خودکار می باشد
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.