آموزش دروپال همراه با فیلم های آموزشی به زبان فارسی

آموزش دروپال همراه با فیلم های آموزشی به زبان فارسی ارایه مقالات فارسی کاربردی و همچنین انتشار فیلم های آموزشی دروپال به زبان فارسی در وب گاه امواج دروپال به نشانی www.drupalwaves.com کمترین کاری است که در قبال عظمت دروپال و جامعه کاربری خلاق و پرتلاش آن از دست من بر آمده است. این سایت در بخش های مختلف سعی دارد خواننده را با نوع تفکر دروپال آشنا کند که اگر چنین اتفاقی بیفتد شخص به راحتی می تواند سامانه های پیچیده را به راحتی با این سیستم مدیریت محتوای قدرتمند پیاده سازی کند. در تمامی مدتی که با دروپال کار کرده ام تنها از قدرت و انعطاف آن شگفت زده شده ام و به راستی پروژه ای را ندیده ام که نتوان در فضای وب با دروپال آن را پیاده سازی کرد. اگر بار اولی است که با واژه دروپال برخورد می کنید حتما سری به سایت بنده بزنید و خودتان قضاوت کنید !!!