سامانه خوارزمی (‌وب سایت شخصی اساتید دانشگاه)

این سامانه به اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان این توانایی را می دهد که با قدرت و امنیت و انعطاف پذیری بالایی اقدام به بارگذاری تمامی مطالب مورد نظر در وب سایت شخصی خود نمایند. این سامانه در تمامی مرورگرهای وب از جمله Mozilla و Internet Explorer و غیره به خوبی پشتیبانی می شود. سعی بر آن بوده است که تمامی نیازهای کلی  سایت اساتید با بررسی وب سایت های موفق و خوب اساتید داخلی و خارجی پیش بینی شده ولی بنا بر نیاز افراد شخصی سازی وب سایت ها نیز انجام می گیرد. خوشبختانه مفتخریم که به دلیل طراحی خوب و پشتیبانی همه جانبه تا کنون تمامی اساتید دانشگاه از این سامانه استقبال کرده و سایت های خود را به این سامانه انتقال داده اند. جهت مشاهده وب سایت های این سامانه به آدرس www.kharazmi.iut.ac.ir مراجعه نمایید. در صورت نیاز به مشاوره و یا درخواست استفاده از این سامانه با بنده در ارتباط باشید.